Lồng Đèn Gỗ Lục Giác

– Kiểu vải: vải trơn và vải có thêu họa tiết
– Kích thước: 15-20-30-40-50-60(cm)

0902750662